Pereiti prie turinio

Apie mus

Įkūrėjas. 1994 m. pavasarį fizikas Dobilas Juška pradėjo dirbti Kauno „Ąžuolo“ vidurinėje mokykloje, jis ir įkūrė „Gilės“ klubą.

Įkūrimo istorija. Dobilas Juška turėjo jauną šunį taksą - Metrą, kurį kas rytą tekdavo vesti į lauką. Kadangi vienam tai daryti buvo gana nuobodu, jis rytiniam krosiukui pasikvietė keletą savo moksleivių. Bėgiotojų ratas vis augo, jaunimas pradėjo vaikščioti į žygius. Sužinoti, kada bus rengiamas artimiausias žygis, moksleiviai galėdavo tik rytinio krosiuko metu.

Kadangi tais laikais mažai kas turėjo žyginį inventorių (kuprines, palapines), žygeivių skaičius buvo ribojamas, kitaip tariant, kas pirmesnis užsirašydavo, tas ir eidavo į žygį. Beje, pradžioje kuprines, palapines ir visokį kitokį žyginį inventorių siūdavome patys, nes ir nusipirkti nebuvo kur.

Laikui bėgant atsirado ir klubas, augo tiek žygių, tiek norinčiųjų į juos eiti skaičius. Jaunimas žygiuose pritardami gitaromis dainuodavo įvairiausias dainas, vėliau pradėjome mokytis folklorinių liaudies dainų. Dažnai važiuodavome į LŽŪA rengiamas vakarones, ten mokėmės liaudies šokių. Taip prasidėjo mūsų kaip ansamblio istorija, koncertuodavome ne tik mokyklos, bet ir miesto renginiuose. Vaikinai išmoko pasigaminti muzikos instrumentus, pvz. kankles, merginos siuvo tautinius drabužius, audė juostas.

Esame aktyvūs žygeiviai, tad teko pabuvoti įvairiuose Lietuvos kampeliuose. Jau tradicija tapo kasmetiniai rudens, vasaros, žiemos, pavasario žygiai, kūrybinės stovyklos. Mes keliaujame ne tik pėsčiomis, ne kartą teko plaukti ir plaustais. 1995 m. pirmą kartą išėjome į žiemos žygį, jis buvo pilnas naujovių ir dar nepatirtų įspūdžių.

Klubo ansamblis labai įvairus, čia mes ne tik dainuojame, šokame, bet ir grojame netradiciniais savos gamybos muzikos instrumentais: turime armonikų, smuikų, ragų, birbynių, skudučių, dambrelių, kanklių, lumzdelių, basedlę, manikarką, didžiaridu. Klubo daugumą sudaro Kauno Jono Pauliaus II-ojo gimnazijos mokiniai, yra ir tokių, kurie baigę mokyklą ir toliau aktyviai dalyvauja „Gilės“ veikloje, kai kuriems „Gilė“ jau tapo gyvenimo būdu. Šiuo metu klubą sudaro apie 70 narių. Visi jie vienaip ar kitaip svarbūs, vieni groja, kiti šoka, dainuoja, treti tiesiog keliauja.

„Gilė“ įrašė aštuonias kompaktines plokšteles. Klubo veiklą įvertino Lietuvos Liaudies kultūros centras, skirdamas 2003 m. Aukso Paukštę „Gilei“.

1998 m. klubo vadovas Dobilas Juška nusipirko sodybą Pašventupyje, kur kiekvienais metais švenčiame visas kalendorines šventes: Kalėdas, Lygiadienius, Rasas, Jorę, Ilges ir kt. Sodyboje įrengta paleastronominė stebykla iš akmenų, joje atliekamos švenčių apeigos. Kasmet daugėja kelionių, koncertų, vakaronių, kartais per mėnesį tenka atlaikyti dešimties ir daugiau koncertų maratonus, tad gale mokslo metų ne tik vadovai, bet ir klubo nariai būna išsekę ir nieko nebenori, nebent vasaros žygio.

Taigi, susitiksime ŽYGYJE!